7 25
7:25-1403/3/27 1403 3 27 1403/3/27
تحولی بزرگ در آموزش برنامه نویسی با سبک پازلینگ، مناسب سنین 7 سال به بالا. به آسانی در کمتر3 ماه برنامه نویسی را بیاموزید.

3,000,000 تومان