آموزش برنامه نویسی پایتون

برنامه نویسی چیست ؟

برنامه نویسی زبان صحبت با کامپیوتر است.

همانگونه که وقتی وارد هر کشوری میشویم، برای صحبت با مردم آن کشور باید به زبان خودشان صحبت کنیم،

برای صحبت با کامپیوتر هم باید از زبان خودش استفاده کنیم.

به این زبان، زبان برنامه نویسی میگوییم.

 

برای نوشتن کدهای برنامه نویسی ما نیاز به ادیتور و برنامه اجرای پایتون داریم.

به این برنامه ها IDE میگن یعنی جایی که کد مینویسیم و اجرا میکنیم!

همانطور که ما غذاهای های مختلف را در ظرف های مناسب میریزیم، مثلا شیر را در بطری و برنج را در بشقاب میریزیم

هنگام برنامه نویسی هم باید اعداد و حروف ها را در ظرف های مناسب قرار دهیم.

به این ظرف ها، متغییر میگوییم

متغیرهای عددی، ظرفهایی برای نگهداری اعداد هستند که برای محاسبات در برنامه نویسی پایتون از آنها استفاده میکنیم.

به متغیرهای عددی، اینتیجر میگوییم و با کلمه int مشخص میشوند.

متغیرهای رشته ای، ظرفهایی برای نگهداری حروف هستند که شامل هرچیزیه که در صفحه کلید کامپیوتر وجود داره

به متغیرهای رشته ای، استرینگ میگوییم و با کلمه str مشخص میشوند.

برای نوشتن برنامه محاسبه میانگین در پایتون کافیست چند متغیر عددی تعریف کرده و مقدار دهی کنید.

سپس مجموع این اعداد را به دست آورید و بر تعداد اعداد تقسیم نمایید و در خروجی چاپ کنید.