14 15
14:15-1403/3/7 1403 3 7 1403/3/7
تحولی بزرگ در آموزش برنامه نویسی با سبک پازلینگ، مناسب سنین 7 سال به بالا. به آسانی در کمتر3 ماه برنامه نویسی را بیاموزید.

فقط کالای موجود نمایش داده شود؟

خیر
بلی